In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Prediker 4:6

6 Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. 
Jesaja 57:20-21

20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. 
Psalmen 65:1

1 Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. (65:2) De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. 
Psalmen 131:2

2 Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: