"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"


Beschrijving

Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de problemen die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezus, Hij is zijn Heer en niet zijn vriend. Met een vriend overleg je en je Heer gehoorzaam je.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Filippenzen 1:25

25 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs; 
Filippenzen 2:5-10

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: