"Vast vertrouwen op God"

 22 november 2015, Br. F. ter Velde

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met ‘hoelang nog ‘. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we zijn nog in de diepte, maar onderweg naar de hoogte waar God woont.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 13:1-6
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (13:2) Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 2 (13:3) Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? 3 (13:4) Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape; 4 (13:5) Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. 5 (13:6) Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; 6 ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft. Deze spreker:
Br. F. ter Velde

Zoek op trefwoord:
Nood
Gebed
Geloof