"Maar God heeft het ten goede gedacht"

 18 oktober 2015, Br. C. van Aalsburg

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Genesis 50:15-21
15 Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader dood was, zo zeiden zij: Misschien zal ons Jozef haten, en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad, dat wij hem aangedaan hebben. 16 Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: 17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer broederen, en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws vaders! En Jozef weende, als zij tot hem spraken. 18 Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten! 19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God? 20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden. 21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en sprak naar hun hart. Deze spreker:
Br. C. van Aalsburg

Zoek op trefwoord:
Jozef
Bloedwraak
Vergeef