"Beslissingen nemen en de wil van God"


Opmerking:  Door een technische fout begint de preek pas na een minuut.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Mattheus 7:21

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: