"God is getrouw"

 1 maart 2015, Br. F. ter Velde

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: “Troost, troost mijn volk….”. God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te leren vliegen. Zomoeten gelovigen ervaren wat het is om uit geloof te leven; om het geloof te laten groeien enons te laten vormen. God draagt ons!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Jesaja 40:27-31
27 Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israel! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. 30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; 31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden. Deze spreker:
Br. F. ter Velde

Zoek op trefwoord:
Jesaja
Lijden
Nieuwe schepping