"Het Licht van de wereld"

 6 juli 2014, Br. N. van de Berg

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods boodschap doorgeven. Laten we het licht zijn voor de ander en niet voor onszelf. Het gaat niet om onszelf (waardering), maar het gaat om God alleen. Is ons leven volkomen gericht op de Here Jezus Christus? Laten we elkaar stimuleren ons te richten op Hem!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 8:12
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 


Psalmen 36:10
10 (36:11) Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. 


Mattheus 5:13-16
13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.