"Verlangen"

 27 april 2014, Br. W. Evers

Beschrijving
Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen ‘modder’ nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met ongeloof. Ongeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. Ongeloof is zelfgericht. Geloof heeft geen wonder nodig, erkent de feiten en maakt mensen Godgericht. In geestelijke duisternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg hem: “Gelooft u in de Zoon van God?”. Hij heeft ons gezocht. Geloven is steeds opnieuw erkennen dat we in de duisternis waren en het Licht nodig hebben. God wil iedere keer onze ogen openen en Zijn Licht in ons leven laten schijnen. Is het ons verlangen om volkomen afhankelijk te zijn van God?


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 8:12
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 


Johannes 12:46
46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. 


2 Korinthe 4:3-4
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. Deze spreker:
Br. W. Evers

Zoek op trefwoord:
Genezing
Verlangen
Ongeloof