"Laat u met God verzoenen (kort fragment)"


Beschrijving

Kort fragment (30 sec.) uit de prediking van br. Lukasse op 3 november 2013.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

2 Korinthe 5:20

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: