"Richten tot God"


Beschrijving

David sprak tegen zichzelf: wees stil en richt je tot God. Door David worden wij opgeroepen om hetzelfde te doen. David werd achtervolgd door Saul. David raakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. David verwachtte zijn heil van God alleen. (David was ‘in verwachting’). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mogen ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorbeeld nagelaten (na doen wat op het schoolboord is geschreven). God wil dat wij leven zoals Hij zelf leeft.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Psalmen 62:6-8

6 (62:7) Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. 7 (62:8) In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. 8 (62:9) Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: