"Wees dan navolgers"


Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Efeze 5:1-2

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: