"Het Kado van God"


Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Galaten 4:4-5

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. 
2 Korinthe 9:15

15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: