"Wat verwachten wij als christenen?"

 9 januari 2011, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te twijfelen door allerlei kritische vragen. We hebben nodig om bezig te zijn met Gods Woord en vervolgens te doen wat in Gods Woord staat. We mogen de Here Jezus volgen. Hij geeft ons de volharding, want wij zelf zijn zwak. Nog een korte tijd en dan zullen we ontvangen wat God beloofd heeft en alleen door het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons ‘eigen ik’ en ons aards lichaam. In het Vaderhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 10:36-39
36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen; 37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. 38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.