"Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"

 29 juli 2012, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Richteren 11:1-11,29-35


2 Korinthe 1:20
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 


Spreuken 20:25
25 Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane geloften, onderzoek te doen. 


Prediker 5:1
1 (4:17) Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet, dat zij kwaad doen. 


Hebreeen 11:32
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten; Deze spreker:
Br. J. Heijdeman

Zoek op trefwoord:
Betrouwbaar
Belofte
Jefta