"Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"


Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Richteren 11:1-11,29-35
2 Korinthe 1:20

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 
Spreuken 20:25

25 Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane geloften, onderzoek te doen. 
Prediker 5:1

1 (4:17) Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet, dat zij kwaad doen. 
Hebreeen 11:32

32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten;  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: