"Onderweg naar Gethsemane"

 25 maart 2012, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemané. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totdat het alleen maar om Gods wil (Gethsemané) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: “houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en wij ontvangen een zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderweg naar Gethsemané. Hoe diep in ons leven mag er gesnoeid worden? Het is niet makkelijk, maar wij hebben een Trooster en Iemand, die voor ons bidt en pleit.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 14:31
31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. 


Johannes 15-17


Johannes 18:1
1 Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Gethsemane
Snoeien
Dienstbaar