"De feesten des HEEREN: Sabbat"


Deze preek is onderdeel van de prekenserie: "De feesten des HEEREN".
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Kolossenzen 2:16

16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 
Leviticus 23:2-3

2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.  

Meer preken van:

Prekenserie:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: