"Gehoorzaamheid"

 25 september 2011, Br. A. Haverkamp

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar een aanvoerder van het vijandige leger te gaan, Cornelius. Petrus kreeg de opdracht door een visioen om onrein voedsel te nemen, maar Petrus wilde zich aan Gods Woord houden. Toch gehoorzaamde Petrus het Woord van God in het visioen. Cornelius hoorde het Woord van God en hij (en zijn huis) liet zich dopen. God vraagt ons Zijn Woord te gehoorzamen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Handelingen 8:26
26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Deze spreker:
Br. A. Haverkamp

Zoek op trefwoord:
Gehoorzaamheid
Doop