"Verandering"

 9 oktober 2011, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Zoals bij de verandering van water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan ‘altijd’ op dezelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons hebben laten veranderen door Gods Geest. We nemen ons dan voor om onszelf iets meer in te spannen om dichterbij God te komen. Vaak gaan we dan ons heiliger voordoen dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons hart. Hij roept ons op een voorraad aan te leggen waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het begin van de dag kunnen we een voorraad aanleggen. We kunnen eenvoudige dingen gebruiken om onszelf te herinneren dat God ons wil veranderen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Romeinen 12:1-2
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Deze spreker:
Br. J. Heijdeman

Zoek op trefwoord:
Verandering
Geest