"Vertrouwen in God"

 7 maart 2010, Br. H. Huijzer

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


Beschrijving
Vertrouwen betekend: continuïteit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten.

Vertrouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de wereld. Daar wordt het vertrouwen opgezegd.
Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en wat uit haar voortkomt zal u de kop vermorzelen
Joh 3:15: Het is volbracht” Ook dat de kop van de satan is vermorzeld.

Gevolgen van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de gevolgen zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u niet had voorzien, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)
Verkwikking, God weet wat u nodig heeft (Spr 28:25)
Overwinning van vrees (Ps 56:45)
Standvastigheid (Jer 26:3)
Onaantastbaarheid (Spr 29:25
Onwankelbaarheid (Ps 125:12)

Hoe? Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,... (Jes. 30:15)
Bekering is een beslissing om te komen tot de Heere zoals je bent. Ik wil me zo overgeven omdat ik U nodig heb. In de Heere vind je rust en verlossing. Al begrijp je het niet, voel je het niet: Rust in de Heere.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 125:1-2
1 Een lied Hammaaloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. 2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. 


Genesis 3:15
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 


Johannes 3:15
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Deze spreker:
Br. H. Huijzer

Zoek op trefwoord:
Vertrouwen
Bekering