"Hemelvaart"

 13 mei 2010, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Here Jezus was uit de hemel gekomen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar later mocht Thomas Hem wel aanraken. De Here Jezus was al in de hemel en verscheen tot aan Hemelvaart regelmatig aan zijn discipelen. Hij zal weerkomen op aarde om Zijn zichtbare bediening voort te zetten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Markus 16:19-20
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. 20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Hemel
Thomas
Jezus komt