Preken uit 2023


Januari 2023

"Toevlucht tot de Allerhoogste"
Door broeder Br. S. van Groningen op 1 januari 2023

"Een heel bijzonder offer"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 2 januari 2023

"Wijzen uit het Oosten"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 8 januari 2023

"Is de Heere ook in 2023 uw verwachting?"
Door broeder Br. A. Haverkamp op 15 januari 2023

"Leven door geloof - Introductie en overzicht"
Door broeder Br. J. Nugter op 18 januari 2023

"De Farizeeer en de tollenaar"
Door broeder Br. J. Nugter op 22 januari 2023

"Onze hulp en verwachting zijn van de Heere"
Door broeder Br. G. Vochteloo op 29 januari 2023


Februari 2023

"Gods Woord dient recht gesneden te worden"
Door broeder Br. J. Brouwer op 5 februari 2023

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 6 februari 2023

"De Bruidegom en Zijn vriend"
Door broeder Br. A. van den Berk op 12 februari 2023

"Habakuks eerste gesprek met God"
Door broeder Br. J. Nugter op 15 februari 2023

"Rust"
Door broeder Br. N. Groot op 19 februari 2023

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder Br. A. van Andel op 26 februari 2023


Maart 2023

"Onvergankelijk zaad"
Door broeder Br. B. van den Bosch op 5 maart 2023

"De Koperen slang"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 6 maart 2023

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 maart 2023

"Het laatste uur"
Door broeder Br. J. Nugter op 19 maart 2023

"Habakuks tweede gesprek met God"
Door broeder Br. J. Nugter op 22 maart 2023

"Het mandaat dat de Heere Jezus geeft"
Door broeder Br. J. Schep op 26 maart 2023


April 2023

"Eind-tijd of nu-tijd"
Door broeder Br. H. Huijzer op 2 april 2023

"Bileam in 4 profetieen"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 3 april 2023

"De Bruiloft en de Opstanding"
Door broeder Br. S. van Groningen op 9 april 2023

"Zal Ik ook u bewaren?"
Door broeder Br. H. Schouten op 16 april 2023

"Habakuks gebed"
Door broeder Br. J. Nugter op 19 april 2023

"Het hart"
Door broeder Br. G. Vochteloo op 23 april 2023

"Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen"
Door broeder Br. J.H. Meinema op 30 april 2023


Mei 2023

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 1 mei 2023

"Neem de toevlucht tot de Heere"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 7 mei 2023

"Jozef in de put / U bent genoeg"
Door broeder Br. J. Heijdeman op 14 mei 2023

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder Br. N. Groot op 18 mei 2023

"Naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 21 mei 2023

"De Heilige Geest in ons leven"
Door broeder Br. J. Nugter op 28 mei 2023

"Habakuks lofzang en aanbidding"
Door broeder Br. J. Nugter op 31 mei 2023


Juni 2023

"Hoop"
Door broeder Br. B. Romijn op 4 juni 2023

"Dankbaarheid"
Door broeder Br. W. Evers op 11 juni 2023

"Jezus is Overwinnaar"
Door broeder Br. G. van Wijngaarden op 25 juni 2023


Juli 2023

"De hoop van Gods roeping"
Door broeder Br. N. van de Berg op 2 juli 2023

"Juda en Tamar"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 9 juli 2023

"Een levende verwachting"
Door broeder Br. H. Schouten op 16 juli 2023

"De Wederkomst van de Heere Jezus"
Door broeder Br. A. Knoester op 23 juli 2023

"Gehoorzaam aan Christus in de doop"
Door broeder Br. A. Haverkamp op 30 juli 2023


Augustus 2023

"Hij verkwikt mijn ziel"
Door broeder Br. N. Groot op 6 augustus 2023

"Een Man in linnen"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 13 augustus 2023

"Het geheimenis van God"
Door broeder Br. B. van den Bosch op 20 augustus 2023

"Wacht op De Heere, Hij zal u verlossen"
Door broeder Br. J. Heijdeman op 27 augustus 2023


September 2023

"Bekering en Genade"
Door broeder Br. H. Huijzer op 3 september 2023

"Wie zijn dat eigenlijk?"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 4 september 2023

"Biddend Gods stem verstaan"
Door broeder Br. H. Frinsel op 10 september 2023

"Hemelen en aarde"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 17 september 2023

"Eerste brief van Timotheus - Pastorale oproep"
Door broeder Br. J. Nugter op 20 september 2023

"De doop in 7 waarheden"
Door broeder Br. J. Nugter op 24 september 2023


Oktober 2023

"Mozes, verlossing"
Door broeder Br. G. Vochteloo op 1 oktober 2023

"Blijft de kerk hier op aarde?"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 2 oktober 2023

"Een ware profeet staat vaak alleen"
Door broeder Br. A. van den Berk op 8 oktober 2023

"Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan"
Door broeder Br. J.H. Meinema op 15 oktober 2023

"De praktische oproep"
Door broeder Br. J. Nugter op 18 oktober 2023

"Hooglied"
Door broeder Br. A. van Andel op 22 oktober 2023

"Zacharia - Gods soevereiniteit - Deel 6"
Door broeder Br. J. Brouwer op 29 oktober 2023


November 2023

"Het leven van Jakob"
Door broeder Br. C. Stier op 5 november 2023

"Bruiloft in de hemel"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 6 november 2023

"De moeilijkste vraag?"
Door broeder Br. W. Evers op 12 november 2023

"Filippus en de kamerheer"
Door broeder Br. J. Nugter op 19 november 2023

"De profetische oproep"
Door broeder Br. J. Nugter op 22 november 2023

"God gedenkt"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 26 november 2023


December 2023

"De benauwdheid van Jakob als beeld en type"
Door broeder Br. G. Vochteloo op 3 december 2023

"Rusland naar Jeruzalem"
Door broeder Br. D. Steenhuis op 4 december 2023

"Geen ander evangelie"
Door broeder Br. B. Romijn op 10 december 2023

"In Christus ben je rijk"
Door broeder Br. J. Schep op 17 december 2023

"De persoonlijke oproep"
Door broeder Br. J. Nugter op 20 december 2023

"De dienares van de Heere"
Door broeder Br. H. Huijzer op 24 december 2023