Januari 2019:

"Hoop en Vertrouwen"  (Br. W. Evers)
"De onderlinge bijeenkomst"  (Br. D. Steenhuis)
"Uit genade zalig"  (Br. G. Vochteloo)


Februari 2019:

"Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."  (Br. J. Lukasse)
"Opname voor de grote verdrukking?"  (Br. D. Steenhuis)
"Vorm geen ongelijk span!"  (Br. J. Nugter)
"Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"  (Br. B. van Twillert)
"Jezus volgen"  (Br. B. van Twillert)
"De relatie met God"  (Br. A. van den Berk)


Maart 2019:

"Het Geheimenis"  (Br. D. van Wijck)
"Waar is de Gemeente dan?"  (Br. D. Steenhuis)
"Loof den HEERE, want Hij is goed"  (Br. P. van der Lugt)
"Overleven in een tijd van verval"  (Br. B. van Twillert)
"Het leven van Job"  (Br. B. van Twillert)
"Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"  (Br. S. van Groningen)
"Laat uw hart niet in beroering raken..."  (Br. N. Groot)


April 2019:

"Wat doet de Gemeente daar?"  (Br. D. Steenhuis)
"De zekerheid van het geloof"  (Br. J. Nugter)
"Hosanna! "  (Br. C. van Aalsburg)
"Op weg naar herstel"  (Br. B. van Twillert)
"De spanning in het geloof"  (Br. N. van de Berg)
"Het beste voor het laatst bewaard"  (Br. D. Steenhuis)


Mei 2019:

"(On)Gelovige Thomas"  (Br. H. Frinsel)
"Wat gebeurt er dan met Israel?"  (Br. D. Steenhuis)
"Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"  (Br. J. Brouwer)
"De God Die antwoordt met vuur en regen"  (Br. B. van Twillert)
"Priester naar de ordening van Melchizedek"  (Br. C. Stier)
"Het Lam"  (Br. P. van der Lugt)
"Ingegaan in het Heiligdom"  (Br. S. van Groningen)


Juni 2019:

"Het Lam opent de boekrol"  (Br. J. Nugter)
"Christus werkt vanuit de hemel"  (Br. B. van der Bosch)
"Een betrouwbaar Woord!"  (Br. B. Romijn)
"Verblijd u altijd in de Heere"  (Br. H. Huijzer)
"De zonde van 1"  (Br. J. Heijdeman)


Juli 2019:

"De mannelijke besnijdenis"  (Br. P. van der Lugt)
"Kreupel aan beide voeten"  (Br. G. Vochteloo)
"Jeruzalem dat ik bemin"  (Br. A. Knoester)


Augustus 2019:

"Indien u geproefd hebt dat de Heere goed is..."  (Br. H. Huijzer)
"Door geloofsgetuigen omringt"  (Br. S. van Groningen)
"Lijd ons niet in verzoeking"  (Br. H. Frinsel)
"Een vaste burcht is onze God"  (Br. W. Evers)


September 2019:

"De HEERE is mijn ..."  (Br. P. van der Lugt)
"Johannes de Doper over de Heere Jezus"  (Br. D. Steenhuis)
"De overleggingen van Maria"  (Br. J. Heijdeman)
"Is het goed met uw ziel?"  (Br. B. van der Bosch)
"Vrijgemaakt"  (Br. D. van Wijck)
"Pas op dat niemand u misleid!"  (Br. A. Haverkamp)


Oktober 2019:

"Grote verzoendag toen en nu"  (Br. J. Nugter)
"De Heere Jezus over Israel"  (Br. D. Steenhuis)
"Groeien als een palmboom"  (Br. A. van den Berk)
"Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"  (Br. S. van Groningen)
"Wandelen als kinderen van het licht"  (Br. G. Vochteloo)


November 2019:

"De opstanding van de doden"  (Br. J. Lukasse)
"De Heere Jezus over de Gemeente"  (Br. D. Steenhuis)
"Het Loofhuttenfeest"  (Br. P. van der Lugt)
"De eerste jaren uit het leven van Jakob"  (Br. J.H. Meinema)
"De Gave van God"  (Br. D. Steenhuis)


December 2019:

"Leven in de verwachting van de komst van de Heere"  (Br. B. van Twillert)
"Paulus over de Gemeente"  (Br. D. Steenhuis)
"Blij en eensgezind leven voor de Heere"  (Br. J. Nugter)
"God met en voor ons / Hij zal bij ons wonen"  (Br. B. van der Bosch)
"Gods wil!"  (Br. J. Brouwer)
"De bediening volmaken"  (Br. B. Romijn)