Januari 2018:

"Het oog omhoog"  (Br. A. Haverkamp)
"Van welke kant komt het gevaar?"  (Br. D. Steenhuis)
"Wilt u gehoorzamen?"  (Br. D. van Wijck)
"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 1"  (Br. B. van Twillert)
"Zefanja - Verborgen in God"  (Br. J. Brouwer)
"Bekering"  (Br. J.H. Meinema)


Februari 2018:

"Het werkzame Woord"  (Br. J. Lukasse)
"Is er een helper als het fout gaat?"  (Br. D. Steenhuis)
"De bijbel, een blok aan het been?"  (Br. J. Nugter)
"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"  (Br. B. van Twillert)
"Ik ben het Brood des levens"  (Br. P. van der Lugt)
"Het leven op aarde"  (Br. G. Vochteloo)


Maart 2018:

"Vast staan in de vrijheid van het evangelie"  (Br. N. (Niels) Wemmers)
"En als helpers falen?"  (Br. D. Steenhuis)
"Zie het Lam van God"  (Br. B. van Twillert)
"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"  (Br. B. van Twillert)
"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"  (Br. J. Heijdeman)
"Palmzondag"  (Br. C. van Aalsburg)Mei 2018:

"Loslaten en vashouden"  (Br. N. van de Berg)
"Gods garantie is de Here Jezus"  (Br. D. Steenhuis)
"Hemelvaart en Wederkomst"  (Br. B. van der Bosch)
"Zefanja - Door oordeel naar zegen"  (Br. J. Brouwer)
"Pinksteren"  (Br. D. Steenhuis)
"Houdt vast!"  (Br. H. Frinsel)


Juni 2018:

"De Heilige van Israel"  (Br. P. van der Lugt)
"Gericht blijven op de grootheid van God"  (Br. J. Nugter)
"Preek van 17 juni 2018"  (Br. B. Romijn)
"Preek van 24 juni 2018"  (Br. A. Haverkamp)


Juli 2018:

"Preek van 1 juli 2018"  (Br. B. van Twillert)
"Preek van 8 juli 2018"  (Br. D. Baarsen)
"Preek van 15 juli 2018"  (Br. A. Knoester)
"Het kruis na het kruis"  (Br. B. van der Bosch)
"Jezus wandelt op de zee"  (Br. C. van Aalsburg)


Augustus 2018:

"Het Koninkrijk"  (Br. C. Stier)
"Wie is toch Deze?"  (Br. P. van der Lugt)
"Kijken in de spiegel van de farizeeers"  (Br. H. Frinsel)


September 2018:

"Drinken van de Bron van Levend Water"  (Br. B. van Twillert)
"Beelden uit het oude testament"  (Br. D. Steenhuis)
"Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"  (Br. J. Brouwer)
"Christus als Heer van Zijn gemeente"  (Br. B. van Twillert)
"De Heere God is nog steeds dezelfde"  (Br. J. Nugter)
"Hoe blijf je overeind te midden van ellende?"  (Br. W. Evers)
"Op die dag..."  (Br. S. van Groningen)


Oktober 2018:

"Wat zei de Heere Jezus er van?"  (Br. D. Steenhuis)
"Verlossing door Jezus bloed"  (Br. P. van der Lugt)
"Christus als Rechter van de wereld"  (Br. B. van Twillert)
"Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"  (Br. A. van den Berk)
"Leven in gemeenschap"  (Br. G. Vochteloo)
"Een hand vol rust..."  (Br. J. Heijdeman)


November 2018:

"Van navolgers, voorbeelden worden"  (Br. J. Lukasse)
"Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"  (Br. D. Steenhuis)
"De Heere wacht!"  (Br. J. Nugter)
"Christus als Koning op Aarde"  (Br. B. van Twillert)
"De punt van Zijn mantel aanraken "  (Br. D. Steenhuis)
"Habakuk 2 - Hij luistert en leert"  (Br. J. Brouwer)


December 2018:

"Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen..."  (Br. J. de Jongh)
"Hoe gaat die opname in zijn werk?"  (Br. D. Steenhuis)
"Wat betekend kerst in de bijbel."  (Br. B. van Twillert)
"Christus als de Alfa en Omega"  (Br. B. van Twillert)
"Een dag van grote blijdschap!"  (Br. J.H. Meinema)
"De Zon der gerechtigheid"  (Br. P. van der Lugt)
"Een verwachtingsvol nieuw jaar"  (Br. B. van der Bosch)