Januari 2015:

"De Weg die God ons wijst"  (Br. B. van der Bosch)
"Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"  (Br. D. Steenhuis)
"Koning Josia: een beeld van Christus"  (Br. P. van der Lugt)
"Voornemens"  (Br. J. Lukasse)
"Jezus leven en volgen"  (Br. J.H. Meinema)


Februari 2015:

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"  (Br. S. van Groningen)
"Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder "  (Br. D. Steenhuis)
"Obadja - Deel 1"  (Br. J. Brouwer)
"Een wandeling met Abraham"  (Br. G. Vochteloo)
"De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"  (Br. N. Groot)


Maart 2015:

"God is getrouw"  (Br. F. ter Velde)
"Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"  (Br. D. Steenhuis)
"God is getrouw"  (Br. T. Stier)
"Geld maakt niet gelukkig"  (Br. W. Evers)
"Het Lam"  (Br. P. van der Lugt)
"Door het water gaan..."  (Br. C. Stier)


April 2015:

"Jozef leeft. Jezus leeft!"  (Br. A. Haverkamp)
"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"  (Br. D. van Wijck)
"Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"  (Br. D. Steenhuis)
"Het leven van Simson - Deel 4"  (Br. J. Heijdeman)
"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"  (Br. A. van den Berk)


Mei 2015:

"Volgen"  (Br. T. Stier)
"Ons hart uitstorten"  (Br. H. Huijzer)
"Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"  (Br. D. Steenhuis)
"Deze Jezus"  (Br. B. van Twillert)
"Wekenfeest"  (Br. P. van der Lugt)
"Na Pinksteren"  (Br. J. Nugter)


Juni 2015:

"Vreemdelingen"  (Br. H. Euser)
"Obadja - Deel 2"  (Br. J. Brouwer)
"Wat is je toekomst?"  (Br. B. van der Bosch)
"De derde dag, de opstandingsdag"  (Br. G. Vochteloo)


Juli 2015:

"Het lopen van de Weg"  (Br. N. van de Berg)
"Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"  (Br. A. Haverkamp)
"Je hart bewaren voor geweld"  (Br. D. Baarsen)
"De hemelen vertellen Gods eer"  (Br. P. van der Lugt)


Augustus 2015:

"Op die dag..."  (Br. N. Groot)
"Zoals een Vader Zijn kind draagt"  (Br. C. Spek)
"Het leven van Simson - Deel 5"  (Br. J. Heijdeman)
"De Trooster"  (Br. H. Huijzer)
"Psalm 49"  (Br. B. van der Bosch)


September 2015:

"Beslissingen nemen en de wil van God"  (Br. W. Evers)
"Joel - Jahweh is groot - Deel 1"  (Br. J. Brouwer)
"Openbaring van Jezus Christus"  (Br. D. Steenhuis)
"Naar Gods beeld"  (Br. P. van der Lugt)
"Wilde ezel"  (Br. J. Heijdeman)


Oktober 2015:

"De verzoeking in de woestijn"  (Br. D. van Wijck)
"Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"  (Br. D. Steenhuis)
"En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"  (Br. A. van den Berk)
"Bid voor de evangelische gem. Zutendaal (Belgie)"  (Br. F. Bielen)
"Maar God heeft het ten goede gedacht"  (Br. C. van Aalsburg)
"Keuzes maken"  (Br. B. Romijn)


November 2015:

"Gebeden van Paulus"  (Br. G. Vochteloo)
"Jahweh wil geen minachting - Waardoor dan?"  (Br. D. Steenhuis)
"De waarde van één"  (Br. J. Lukasse)
"Vast vertrouwen op God"  (Br. F. ter Velde)
"Het profetische Woord"  (Br. T. Stier)


December 2015:

"Het volmaakte offer"  (Br. B. van der Bosch)
"Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"  (Br. D. Steenhuis)
"Hij ziet, hoort en kent ons"  (Br. J.H. Meinema)
"Maar toen is Christus verschenen"  (Br. B. van Twillert)
"En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen"  (Br. A. Haverkamp)