Januari 2014:

"Alles verlaten om Jezus’ wil"  (Br. A. Haverkamp)
"Duizend jaren van vrede komen toch"  (Br. D. Steenhuis)
"Bezorgdheid"  (Br. P. van der Lugt)
"Vertrouwen en verwachten"  (Br. C. Stier)
"Kracht van ons getuigenis"  (Br. J. Lukasse)


Februari 2014:

"Oog in oog staan met Jezus"  (Br. J.H. Meinema)
"De laatste staatsgreep van de satan"  (Br. D. Steenhuis)
"Hosea - Gods karakter"  (Br. J. Brouwer)
"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"  (Br. G. de Koning)
"Gods goedertierenheid"  (Br. T. Stier)
"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"  (Br. G. Vochteloo)


Maart 2014:

"Opklimmen naar de hemel"  (Br. F. ter Velde)
"Vuur en oordeel van God"  (Br. D. Steenhuis)
"Van zuchten tot heerlijkheid"  (Br. M. Ezinga)
"God, de Almachtige"  (Br. P. van der Lugt)
"Een nieuwe start maken"  (Br. A. van den Berk)
"Onze liefde voor God"  (Br. B. van der Bosch)


April 2014:

"De tijdgeest"  (Br. S. van Groningen)
"Wie komen er voor de grote witte troon?"  (Br. D. Steenhuis)
"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"  (Br. G. de Koning)
"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"  (Br. A. Haverkamp)
"De Heer is waarlijk opgestaan"  (Br. H. Huijzer)
"Verlangen"  (Br. W. Evers)


Mei 2014:

"Opstandingen"  (Br. P. van der Lugt)
"En dan woont God bij de mensen"  (Br. D. Steenhuis)
"De Geestelijke wapenuitrusting"  (Br. T. Stier)
"Het leven van Simson - Deel 2"  (Br. J. Heijdeman)
"Hosea - Gods gerechtigheid"  (Br. J. Brouwer)
"De hemelvaart"  (Br. C. van Aalsburg)


Juni 2014:

"Zijn we hemels of aards gericht?"  (Br. B. van der Bosch)
"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"  (Br. L. Heijboer)
"Gesterkt in de inwendige mens"  (Br. G. Vochteloo)
"Groeien in geloven in de Goede Herder"  (Br. W. Evers)
"Twee belangrijke vragen"  (Br. N. Groot)


Juli 2014:

"Het Licht van de wereld"  (Br. N. van de Berg)
"De wedloop"  (Br. T. Stier)
"De priesterlijke zegen"  (Br. P. van der Lugt)
"Hart voor Israel"  (Br. A. Haverkamp)


Augustus 2014:

"De eindtijd"  (Br. C. Spek)
"Voorbede is belangrijk"  (Br. D. Baarsen)
"Het leven van Simson - Deel 3"  (Br. J. Heijdeman)
"De brief aan Filadelfia"  (Br. B. van der Bosch)
"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"  (Br. J. Brouwer)


September 2014:

"Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"  (Br. D. Steenhuis)
"Wie ben ik?"  (Br. D. Lodder)
"De jaarweken van Daniel - Deel 1"  (Br. J.H. Klein Haneveld)
"Geloof alleen"  (Br. M. Ezinga)
"Twee pilaren"  (Br. P. van der Lugt)
"Het geloof van Abraham"  (Br. C. Stier)


Oktober 2014:

"Liefde voor Israel"  (Br. A. Haverkamp)
"Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"  (Br. D. Steenhuis)
"Op weg naar het Koninkrijk van God"  (Br. P. van den Berg)
"De jaarweken van Daniel - Deel 2"  (Br. J.H. Klein Haneveld)
"Dromen"  (Br. A. van den Berk)
"De stem van de Goede Herder verstaan"  (Br. S. van Groningen)


November 2014:

"Hoe een wormpje groot kan zijn"  (Br. G. Vochteloo)
"Jahweh - Nissi: de HEERE is Banier"  (Br. D. Steenhuis)
"Waar jagen wij naar?"  (Br. B. van der Bosch)
"De jaarweken van Daniel - Deel 3"  (Br. J.H. Klein Haneveld)
"Drie stadia van een christenleven"  (Br. J. Lukasse)
"Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"  (Br. P. van der Lugt)
"God is goed"  (Br. J.H. Meinema)


December 2014:

"Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"  (Br. D. Steenhuis)
"Geloofd zij God met diepst ontzag"  (Br. H. Huijzer)
"De jaarweken van Daniel - Deel 4"  (Br. J.H. Klein Haneveld)
"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"  (Br. T. Stier)
"Jezus kwam voor Israel en de volken"  (Br. F. ter Velde)
"De Koning van Sion komt"  (Br. M. Ezinga)