Januari 2012:

"De ontdekking van Gods majesteit"  (Br. M. Ezinga)
"De feesten des HEEREN: Eerstelingen"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Gods Positie Ster"  (Br. P. van der Lugt)
"Ontmoeting en omgang"  (Br. D. Steenhuis)
"Ik weet het…. Ik weet het"  (Br. H. Huijzer)
"De houding van een christen"  (Br. J. Nugter)
"Christus in ons"  (Br. T. Stier)
"Een sieraad zijn voor God"  (Br. B. van der Bosch)


Februari 2012:

"De feesten des HEEREN: Pinksteren"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Relatie in plaats van regels"  (Br. J. Heijdeman)
"Gods rijkdom"  (Br. J. Lukasse)
"Foto van de bruidegom"  (Br. D. Steenhuis)
"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"  (Br. J.H. Meinema)
"Gods weg is de enige"  (Br. S. van Groningen)


Maart 2012:

"Geergerd of geregeerd?"  (Br. P. van den Berg)
"De feesten des HEEREN: Dag des Geklanks"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Wie God is"  (Br. G. Vochteloo)
"Foto van de bruid"  (Br. D. Steenhuis)
"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"  (Br. P. van der Lugt)
"Onderweg naar Gethsemane"  (Br. J. Nugter)


April 2012:

"God is met ons"  (Br. C. van Aalsburg)
"De feesten des HEEREN: Jom Kippoer"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Jezus Christus: de Eersteling"  (Br. J. Brouwer)
"Afgewezen, maar geliefd"  (Br. F. ter Velde)
"Betekenis van het bloed in de Bijbel"  (Br. T. van Ommen)
"Werken alle dingen mee ten goede?"  (Br. A. Haverkamp)
"Mij is gegeven alle macht…"  (Br. M. Ezinga)Juni 2012:

"Bloemen van en voor God"  (Br. B. van der Bosch)
"De feesten des HEEREN: Loofhuttenfeest"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Dank God te allen tijden"  (Br. C. Spek)
"Verwachting"  (Br. P. van den Berg)
"Vertrouwen op God"  (Br. C. Stier)


Juli 2012:

"Het doel van vermanen"  (Br. J. Nugter)
"God heeft alles in zijn hand"  (Br. M. Ezinga)
"Het wereldwijde Woord van de Heer"  (Br. N. van de Berg)
"De grote Naam van onze Here"  (Br. P. van der Lugt)
"Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"  (Br. J. Heijdeman)


Augustus 2012:

"Mijn Rechter is mijn Redder"  (Br. N. Groot)
"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"  (Br. A. Haverkamp)
"Zonder kruis geen zegen"  (Br. B. van der Bosch)
"Door het geloof"  (Br. T. Stier)


September 2012:

"De helft is ons nog niet aangezegd!"  (Br. A. van den Berk)
"Uw Koninkrijk kome - Deel 1"  (Br. F. ter Velde)
"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"  (Br. T. van Ommen)
"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"  (Br. P. van der Lugt)
"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"  (Br. G. de Koning)
"Broeders en zusters"  (Br. J. Nugter)
"Ons behoudenis in Christus"  (Br. S. van Groningen)


Oktober 2012:

"Uw Koninkrijk kome - Deel 2"  (Br. F. ter Velde)
"De Waarheid maakt vrij"  (Br. J. Heijdeman)
"Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 1"  (Br. J.H. Meinema)
"Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 2"  (Br. J.H. Meinema)
"God verandert mensen naar Zijn beeld"  (Br. P. van den Berg)
"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"  (Br. G. de Koning)
"Jona's vlucht"  (Br. J. Brouwer)
"God dienen op de Weg"  (Br. G. Vochteloo)December 2012:

"Genade"  (Br. A. Haverkamp)
"Uw Koninkrijk kome - Deel 4"  (Br. F. ter Velde)
"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"  (Br. T. Stier)
"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"  (Br. G. de Koning)
"Jona's zucht"  (Br. J. Brouwer)
"Het Kado van God"  (Br. J. Heijdeman)
"Laat los en houdt vast"  (Br. B. van der Bosch)