Januari 2011:

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"  (Br. M. Ezinga)
"Wat verwachten wij als christenen?"  (Br. B. van der Bosch)
"Een grote opwekking"  (Br. D. Steenhuis)
"Bitterheid in ons leven"  (Br. T. Stier)
"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"  (Br. J. Nugter)
"De Drie-eenheid"  (Br. J. Lukasse)


Februari 2011:

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"  (Br. P. van der Lugt)
"Richten tot God"  (Br. J. Heijdeman)
"God zorgt voor zijn volk"  (Br. D. Steenhuis)
"Jezus Christus is soeverein over alles"  (Br. J. Brouwer)
"De volharding van Jozef"  (Br. N. Groot)


Maart 2011:

"Het Lam Gods"  (Br. S. van Groningen)
"Er komt een tijd !"  (Br. F. ter Velde)
"Wie heeft de wijsheid in pacht?"  (Br. D. Steenhuis)
"De rijke jongeling"  (Br. J. Nugter)
"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"  (Br. J.H. Meinema)


April 2011:

"Welke weg bent u ingeslagen?"  (Br. C. Spek)
"Alarm in de kerk; de Geest komt"  (Br. D. Steenhuis)
"Het avondmaal"  (Br. J. Nugter)
"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"  (Br. B. van der Bosch)
"Vertrouwen op God"  (Br. A. Haverkamp)


Mei 2011:

"Jeruzalem en Ik"  (Br. H. Huijzer)
"Honderd procent voor Jezus leven"  (Br. D. Baarsen)
"Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"  (Br. D. Steenhuis)
"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"  (Br. P. van der Lugt)
"Geldbesteding"  (Br. J. Nugter)
"Een nieuwe schepping in Christus"  (Br. J. Nugter)
"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"  (Br. J. Brouwer)


Juni 2011:

"Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"  (Br. S. van Groningen)
"Gods liefde voor Israel"  (Br. P. van der Lugt)
"Pinksteren"  (Br. B. van der Bosch)
"Hoe de Heilige Geest in u werkt"  (Br. J. Heijdeman)
"De volgende stap"  (Br. N. Groot)Augustus 2011:

"Een rein leven"  (Br. B. van der Bosch)
"De Christelijke hoop"  (Br. P. van den Berg)
"De Heer ziet en hoort"  (Br. P. van der Lugt)
"Leven in twee werelden"  (Br. J. Brouwer)


September 2011:

"Gods liefde"  (Br. C.W. Buizert)
"De feesten des HEEREN: Inleiding"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Onze positie in Christus"  (Br. G. Vochteloo)
"De bruid stelt zich voor"  (Br. D. Steenhuis)
"Opruimen"  (Br. J. Nugter)
"Eerste brief van Petrus: Inleiding"  (Br. J. Nugter)
"Gehoorzaamheid"  (Br. A. Haverkamp)


Oktober 2011:

"Waarom Israel?"  (Br. T. van Ommen)
"De feesten des HEEREN: Sabbat"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Verandering"  (Br. J. Heijdeman)
"Vreugde, louter vreugde"  (Br. D. Steenhuis)
"De zonen van Lea"  (Br. T. Stier)
"Met Christus Gestorven"  (Br. J. Nugter)
"Met Christus Opgestaan"  (Br. J. Nugter)
"De kandelaar die niet bijgevuld hoeft te worden"  (Br. A. van den Berk)
"Met Christus Gezeten"  (Br. J. Nugter)
"De hoop van een christen"  (Br. J. Nugter)
"Luister Israel!"  (Br. P. van der Lugt)


November 2011:

"De feesten des HEEREN: Pesach "  (Br. H. van de Lagemaat)
"Geloof"  (Br. J. Lukasse)
"Het huis van God"  (Br. P. van den Berg)
"De bruidegom komt"  (Br. D. Steenhuis)
"Het leven van het Lam"  (Br. J. Nugter)
"Een nieuw begin"  (Br. J. Brouwer)


December 2011:

"De tekenen van deze tijd"  (Br. F. ter Velde)
"De feesten des HEEREN: de ongezuurde broden"  (Br. H. van de Lagemaat)
"Advent; Hij komt!"  (Br. P. van der Lugt)
"De bruid zoekt en de bruidegom brengt"  (Br. D. Steenhuis)
"De roeping van een christen tot eenheid"  (Br. J. Nugter)