Januari 2010:

"Een nieuw begin"  (Br. B. van der Bosch)
"Een vaste burcht is onze God"  (Br. T. Stier)
"Verlangen God te dienen kan echt"  (Br. D. Steenhuis)
"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"  (Br. P. van der Lugt)
"De waarde van één"  (Br. J. Lukasse)
"Onze Vader"  (Br. J. Nugter)


Februari 2010:

"De voetwassing: Hem navolgen"  (Br. A. van den Berk)
"De Vader zoekt aanbidders"  (Br. D. Steenhuis)
"Het ontstaan van Israel"  (Br. J. Nugter)
"Jaloezie"  (Br. J. Heijdeman)April 2010:

"Een beslissing maken"  (Br. J. Nugter)
"Hoe worden wij vrij? "  (Br. A. Haverkamp)
"Tekenen van de Zoon des mensen"  (Br. D. Steenhuis)
"Het Woord van God "  (Br. J. Brouwer)


Mei 2010:

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"  (Br. H. Huijzer)
"De rust die alleen Jezus geven kan"  (Br. G. van Wijngaarden)
"Bazuinen en uitredding. Bij God geroepen!"  (Br. D. Steenhuis)
"Hemelvaart"  (Br. J. Nugter)
"Gods zegen"  (Br. N. van de Berg)
"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"  (Br. P. van der Lugt)
"Over de Heilige Geest / Pinksteren"  (Br. J. Nugter)
"Bitterheid"  (Br. A. van den Berk)


Juni 2010:

"Bekleed met Christus"  (Br. J. Nugter)
"Manna"  (Br. G. Vochteloo)
"De Koning komt"  (Br. T. van Ommen)
"Onze Herder"  (Br. N. Groot)


Juli 2010:

"Christus, onze gerechtigheid"  (Br. P. van der Lugt)
"Woord van God is als honing"  (Br. A. Haverkamp)


Augustus 2010:

"Heilig leven"  (Br. R. Klein Haneveld)
"Wijsheid"  (Br. F. ter Velde)
"Kust de Zoon"  (Br. B. van der Bosch)
"Zonde en schuld"  (Br. D. Baarsen)
"Afscheid nemen van het oude"  (Br. J. Brouwer)


September 2010:

"Zien wij het nog?"  (Br. J. Nugter)
"Het geluid van de Shofar"  (Br. P. van der Lugt)
"Israel in de beklaagdenbank"  (Br. D. Steenhuis)
"Het Evangelie"  (Br. J. Nugter)
"Door het geloof"  (Br. A. van den Berk)
"Loofhuttenfeest; louter vreugde"  (Br. T. Stier)


Oktober 2010:

"De heerlijkheid van Christus"  (Br. G. Vochteloo)
"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"  (Br. H. Huijzer)
"Gebrek aan kennis van God wreekt zich"  (Br. D. Steenhuis)
"Geloofsstrijd"  (Br. N. Groot)
"Israel, Gods oogappel"  (Br. A. Haverkamp)
"De vreugde in de Here"  (Br. J. Heijdeman)


November 2010:

"God is goed"  (Br. J. Lukasse)
"Herstel omstreeks 2011"  (Br. D. Steenhuis)
"Wat we ontvangen hebben"  (Br. J. Nugter)
"Wat is bekering?"  (Br. J. Nugter)
"De schepping"  (Br. P. van der Lugt)
"De invloed van de wereld"  (Br. H. Huijzer)


December 2010:

"God verlaat ons nooit"  (Br. F. ter Velde)
"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"  (Br. J. Brouwer)
"God dienen naar eigen idee"  (Br. D. Steenhuis)
"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"  (Br. C. Spek)
"Zoekt de Here"  (Br. B. van der Bosch)