#1: "Gods garantie is de Here Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser


#2: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden waarin o.a. 1 Samuel hoofdstuk 16 wordt aangehaald.