#1: "Het Lam opent de boekrol"

Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019.
Trefwoorden: Lam, Boekrol, Hemelvaart


#2: "Waar is de Gemeente dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Gemeente, Opname


#3: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden


#4: "Hemelvaart en Wederkomst"

Door broeder B. van der Bosch op 10 mei 2018.
Trefwoorden: Hemelvaart, Opname, Wederkomst


#5: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#6: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015.
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding


#7: "Wat is je toekomst?"

Door broeder B. van der Bosch op 21 juni 2015.
Trefwoorden: Toekomst, Profetie, Gehoorzaamheid


#8: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water


#9: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#10: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft gepr[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#11: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#12: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden waarin o.a. Openbaring hoofdstuk 5 wordt aangehaald.