#1: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg


#2: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding


#3: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 13 januari 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Gelijkenis, Zaaier


#4: "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"

Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus


#5: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"God gebruikt de natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er ieman[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#6: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"De levenswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden waarin o.a. 1 Petrus hoofdstuk 1 wordt aangehaald.