#1: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God


#2: "De verzoeking in de woestijn"

Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015.
Trefwoorden: Verzoeking, Het Woord, Verleidingen


#3: "Opstandingen"

Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014.
Trefwoorden: Opstanding der doden, Hogepriester


#4: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Hebreeen hoofdstuk 4 wordt aangehaald.