#1: "De Heere God is nog steeds dezelfde"

Door broeder J. Nugter op 16 september 2018.
Trefwoorden: Berg, Ontzag, Ontwikkelen


#2: "Gericht blijven op de grootheid van God"

Door broeder J. Nugter op 10 juni 2018.
Trefwoorden: Grootheid, Gerechtigheid, Tegenstelling


#3: "Zien op de overste Leidsman"

Door broeder N. Groot op 19 november 2017.
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, Wedergeboorte


#4: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#5: "De heilige en koninklijke weg"

Door broeder B. van der Bosch op 1 januari 2017.
Trefwoorden: Vrijgekocht, Levenswandel, De weg van de Here


#6: "Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"

Door broeder B. van der Bosch op 10 juli 2016.
Trefwoorden: Aanschouwen, Plengoffer, Innerlijke verandering


#7: "Het leven van Simson - Deel 5"

Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven


#8: "Het lopen van de Weg"

Door broeder N. van de Berg op 5 juli 2015.
Trefwoorden: Weg, Wedloop


#9: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"Deze wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron.[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#10: "Vuur en oordeel van God"

Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden waarin o.a. Hebreeen hoofdstuk 12 wordt aangehaald.