#1: "Ingegaan in het Heiligdom"

Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019.

"Overige gebruikte bijbelteksten:

Johannes 19:38-42
Johannes 20:6-7
Handelingen 1:7-12
Hebreeen 9:4
Hebreeen 9:21-28
Romeinen 8
[...]"
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart


#2: "Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"

Door broeder S. van Groningen op 24 maart 2019.
Trefwoorden: Avondmaal, Bruid, Kruis van Golgotha


#3: "De onderlinge bijeenkomst"

Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst


#4: "De heilige en koninklijke weg"

Door broeder B. van der Bosch op 1 januari 2017.
Trefwoorden: Vrijgekocht, Levenswandel, De weg van de Here


#5: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#6: "De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"

Door broeder N. Groot op 22 februari 2015.
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen


#7: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#8: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden waarin o.a. Hebreeen hoofdstuk 10 wordt aangehaald.