#1: "Priester naar de ordening van Melchizedek"

Door broeder C. Stier op 19 mei 2019.
Trefwoorden: Hogepriester, Melchizedek


#2: "Jahweh geeft zuiver onderwijs"

Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten


#3: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"De hemelvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Je[...]"
Trefwoorden: Hemel


#4: "Duizend jaren van vrede komen toch"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig vrederijk, Jozef


#5: "Melchisedek"

Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013.
Trefwoorden: Melchisedek, Priester, Koning


#6: "IsraĆ«l en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias


#7: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Eerstelingen


#8: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering


#9: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden waarin o.a. Hebreeen hoofdstuk 1 wordt aangehaald.