#1: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden


#2: "De onderlinge bijeenkomst"

Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst


#3: "Hoe gaat die opname in zijn werk?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 december 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Wolken


#4: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#5: "De brief aan Filadelfia"

Door broeder B. van der Bosch op 24 augustus 2014.
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, Verwachting


#6: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"Het vijfde boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van Mozes; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#7: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#8: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"Er is een strijd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen h[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden waarin o.a. 2 Tessalonicenzen hoofdstuk 2 wordt aangehaald.