#1: "De opstanding van de doden"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019.
Trefwoorden: Dood, Opstanding


#2: "Hoe gaat die opname in zijn werk?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 december 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Wolken


#3: "Jezus komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 10 december 2017.
Trefwoorden: Jezus komt, Jozua, Zwaard


#4: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, Wederkomst


#5: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#6: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"God wil dat wij een heilig leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat heilig leven is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar heiligheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegew[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden waarin o.a. 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 4 wordt aangehaald.