#1: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht


#2: "Verlossing door Jezus bloed"

Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018.
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel


#3: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen


#4: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid


#5: "Verrekijkers"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016.
Trefwoorden: Toekomst, Daden, Bekering


#6: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking


#7: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#8: "Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"

Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012.
Trefwoorden: Verwachting


#9: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden waarin o.a. 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 1 wordt aangehaald.