#1: "Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"

Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019.
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, Geheimenis


#2: "De mannelijke besnijdenis"

Door broeder P. van der Lugt op 7 juli 2019.
Trefwoorden: Stenen mes, Rots, Teken van verbond


#3: "De zekerheid van het geloof"

Door broeder J. Nugter op 7 april 2019.
Trefwoorden: Hart, Geloof, Zekerheid


#4: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens


#5: "Het geheimenis van Christus"

Door broeder B. van der Bosch op 2 oktober 2016.
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, Liefde


#6: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#7: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God


#8: "Verrekijkers"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016.
Trefwoorden: Toekomst, Daden, Bekering


#9: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#10: "Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"

Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013.
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust


#11: "Geen vermenging van wet en evangelie"

Door broeder T. Stier op 26 mei 2013.
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet


#12: "Geloofsgehoorzaamheid"

Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013.
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, Doop


#13: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#14: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het l[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#15: "De feesten des HEEREN: Sabbat"

Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Sabbat


#16: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden waarin o.a. Kolossenzen hoofdstuk 2 wordt aangehaald.