#1: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede


#2: "Leven voor de dag van Jezus Christus"

Door broeder N. Groot op 23 juli 2017.
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust leven


#3: "Overgave"

Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017.
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend


#4: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens


#5: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots


#6: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#7: "De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"

Door broeder N. Groot op 22 februari 2015.
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen


#8: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden waarin o.a. Filippenzen hoofdstuk 1 wordt aangehaald.