#1: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus


#2: "Wandelen als kinderen van het licht"

Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019.
Trefwoorden: Liefde, Wandelen


#3: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis


#4: "Jezus volgen"

Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019.
Trefwoorden: Liefde, Volgen, Aangename geur


#5: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#6: "Geur van Christus"

Door broeder J. Heijdeman op 19 maart 2017.
Trefwoorden: Christus, Geur, Wedergeboorte


#7: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest


#8: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"Hebben wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#9: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efezi?rs gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#10: "Wees dan navolgers"

Door broeder J. Heijdeman op 28 juli 2013.
Trefwoorden: Imiteren, Volgen, Volmaakt


#11: "Vrijheid en vrij zijn"

Door broeder W. Evers op 28 april 2013.
Trefwoorden: Vrijheid, Geloof, Woord van God


#12: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#13: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Volgen


#14: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden waarin o.a. Efeze hoofdstuk 5 wordt aangehaald.