#1: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus


#2: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus


#3: "Uit genade zalig"

Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019.
Trefwoorden: Genade, Rots


#4: "Hoop en Vertrouwen"

Door broeder W. Evers op 6 januari 2019.
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen


#5: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, Genade en waarheid


#6: "De organisatie van de gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde


#7: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: Abraham, Vertrouwen op God, Geloof


#8: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#9: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#10: "De gemeente als de woonplaats van God"

Door broeder P. van den Berg op 21 april 2013.
Trefwoorden: Gemeente, Eenheid


#11: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#12: "De kandelaar die niet bijgevuld hoeft te worden"

Door broeder A. van den Berk op 23 oktober 2011.
Trefwoorden: Visioen, Kandelaar, Tempel


#13: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden waarin o.a. Efeze hoofdstuk 2 wordt aangehaald.