#1: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#2: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding


#3: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#4: "De organisatie van de gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde


#5: "Het geheimenis van Christus"

Door broeder B. van der Bosch op 2 oktober 2016.
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, Liefde


#6: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis, Schepping


#7: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend


#8: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#9: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon


#10: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#11: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#12: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#13: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"De Efezebrief begint als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#14: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#15: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden waarin o.a. Efeze hoofdstuk 1 wordt aangehaald.