#1: "Het Lam"

Door broeder P. van der Lugt op 26 mei 2019.
Trefwoorden: Offer, Oordeel, Elke dag


#2: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, Geheiligd


#3: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede


#4: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen


#5: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

""God laat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God geb[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#6: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Beinvloeding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden waarin o.a. 2 Korinthe hoofdstuk 6 wordt aangehaald.