#1: "Christus als Rechter van de wereld"

Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin


#2: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend water, Eersteling


#3: "Voornemens"

Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015.
Trefwoorden: Voornemens, Trouw, Belofte


#4: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood


#5: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#6: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"Wij zijn allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie.[...]"
Trefwoorden: Zending


#7: "Laat u met God verzoenen (kort fragment)"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.
Trefwoorden: Verzoening


#8: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#9: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing


#10: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#11: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden waarin o.a. 2 Korinthe hoofdstuk 5 wordt aangehaald.