#1: "Het leven van Job"

Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019.
Trefwoorden: Genadetijd, Ingrijpen


#2: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen


#3: "Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Avondmaal, Wijsheid


#4: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus


#5: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen z[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#6: "De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"

Door broeder B. van der Bosch op 31 maart 2013.
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen


#7: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden waarin o.a. 1 Korinthe hoofdstuk 2 wordt aangehaald.