#1: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#2: "Het zilver van verlossing"

Door broeder P. van der Lugt op 15 april 2018.
Trefwoorden: Pesach, Verlossing


#3: "De Here Jezus is opgestaan uit de doden"

Door broeder J. Nugter op 8 april 2018.
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt


#4: "Niemand kan zomaar aan de opstanding voorbij gaan"

Door broeder A. van den Berk op 1 april 2018.
Trefwoorden: Pasen, Opstanding, Zaaien


#5: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen


#6: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#7: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, Wederkomst


#8: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, Vaderhuis


#9: "De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"

Door broeder B. van der Bosch op 31 maart 2013.
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen


#10: "Uw Koninkrijk kome - Deel 2"

Door broeder F. ter Velde op 1 oktober 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Messias


#11: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#12: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Eerstelingen


#13: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"Het lijden van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cu[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden waarin o.a. 1 Korinthe hoofdstuk 15 wordt aangehaald.