#1: "Uit genade zalig"

Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019.
Trefwoorden: Genade, Rots


#2: "Verlossing door Jezus bloed"

Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018.
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel


#3: "Gered om te groeien"

Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016.
Trefwoorden: Vrucht, Gehoorzaamheid, Zekerheid


#4: "Melchisedek"

Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013.
Trefwoorden: Melchisedek, Priester, Koning


#5: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#6: "Dank God te allen tijden"

Door broeder C. Spek op 10 juni 2012.
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, Toekomst


#7: "Betekenis van het bloed in de Bijbel"

Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam


#8: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uitei[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#9: "Welke weg bent u ingeslagen?"

Door broeder C. Spek op 3 april 2011.
Trefwoorden: Rust, Vreugde, Keuze


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden waarin o.a. Romeinen hoofdstuk 3 wordt aangehaald.