#1: "Zefanja - Verborgen in God"

Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden


#2: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#3: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"Nadat Mozes 40 jaar opgeleid was in Egypte, moest hij 40 jaar de schapen weiden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel tekenen werd Isra?l uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Isra?lieten een gouden kalf in p[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#4: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid


#5: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden waarin o.a. Romeinen hoofdstuk 1 wordt aangehaald.