#1: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis


#2: "Pinksteren"

Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018.
Trefwoorden: Wind, Vlammend vuur, Vrijstad


#3: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid


#4: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren


#5: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewogen: de Here Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is e[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#6: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#7: "De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"

Door broeder N. Groot op 22 februari 2015.
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen


#8: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efezi?rs gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#9: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#10: "Geloofsgehoorzaamheid"

Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013.
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, Doop


#11: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#12: "De feesten des HEEREN: Pinksteren"

Door broeder H. van de Lagemaat op 1 februari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Shevoeoot, Pinksteren


#13: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest


#14: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing


#15: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden waarin o.a. Handelingen hoofdstuk 2 wordt aangehaald.